KONTAKTY

Dagmar Poláková
sídlo firmy: Přerov, Gen. Štefánika 2128/35
prodejna DAREX, Komenského 883/23, Přerov
tel: +420 602 530 184, ...581 209565
darex@email.cz
Fio banka č.ú.2800330779/2010
M banka: 670100-2203076178/6210

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 830 Kč (41,50 EUR)
skladem
Cena 248 Kč (12,40 EUR)
skladem
Cena 169 Kč (8,45 EUR)
skladem

Akce

Cena 850 Kč (42,50 EUR)
skladem
Cena 173 Kč (8,65 EUR)
Na dotaz
Cena 399 Kč (19,95 EUR)
skladem

Odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající

Dagmar Poláková, Gen. Štefánika 2128/35, 750 02 Přerov, IČ: 10636617, DIČ: CZ525911239
Internetový obchod: www.darexshop.cz
E-mailová adresa: darex@email.cz
Telefonní číslo: +420 602 530 184

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení: ______________________________________

Adresa: ______________________________________

Telefon: ______________________________________

E-mail: ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky: ______________________________________

Datum objednání: ______________________________________

Datum převzetí: ______________________________________

Specifikace zboží ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________ dne ___________________ ____________________________________

podpis

Nepoškozené zboží zašlete nebo předejte osobně (Po - St: 9 - 17, Čt: 9 - 18, Pá: 9 - 17, So: 9 – 12) na adresu: Darex, lahůdky a dárky, Komenského 883/23, 750 02 Přerov, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.