KONTAKTY

Dagmar Poláková
sídlo firmy: Přerov, Gen. Štefánika 2128/35
prodejna DAREX, Komenského 883/23, Přerov
tel: +420 602 530 184, ...581 209565
darex@email.cz
Fio banka č.ú.2800330779/2010
M banka: 670100-2203076178/6210

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 88 Kč (4,40 EUR)
skladem
Cena 209 Kč (10,45 EUR)
skladem
Cena 169 Kč (8,45 EUR)
skladem

Akce

Cena 650 Kč (32,50 EUR)
skladem
Cena 2 990 Kč (149,50 EUR)
skladem
Cena 940 Kč (47,00 EUR)
skladem

Formulář na reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

Prodávající:

Bc. Dagmar Poláková
Gen. Štefánika 2128/35

750 02 Přerov
IČ: 10636617, DIČ: CZ525911239

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně (Po - St: 9 - 17, Čt: 9 - 18, Pá: 9 - 17, So: 9 - 12) na adresu: Darex, lahůdky a dárky, Komenského 883/23, 750 02 Přerov

 

Datum přijetí reklamace:

 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

 

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________