KONTAKTY

Dagmar Poláková
sídlo firmy: Přerov, Gen. Štefánika 2128/35
prodejna DAREX, Komenského 883/23, Přerov
tel: +420 602 530 184, ...581 209565
darex@email.cz
Fio banka č.ú.2800330779/2010
M banka: 670100-2203076178/6210

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 830 Kč (41,50 EUR)
skladem
Cena 329 Kč (16,45 EUR)
skladem
Cena 177 Kč (8,85 EUR)
skladem

Akce

Cena 850 Kč (42,50 EUR)
skladem
Cena 310 Kč (15,50 EUR)
skladem
Cena 189 Kč (9,45 EUR)
skladem

Formulář na reklamační protokol

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

 

 

Prodávající:

Bc. Dagmar Poláková
Gen. Štefánika 2128/35

750 02 Přerov
IČ: 10636617, DIČ: CZ525911239

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně (Po - St: 9 - 17, Čt: 9 - 18, Pá: 9 - 17, So: 9 - 12) na adresu: Darex, lahůdky a dárky, Komenského 883/23, 750 02 Přerov

 

Datum přijetí reklamace:

 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

 

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________